Protecció de dades

Les dades facilitades pels usuaris seran incorporats a un fitxer automatitzat titularitat de la societat corresponent. Club Pati Vela Barcelona es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels usuaris de conformitat amb l’establert en la normativa aplicable i, en particular, a tractar confidencialment les dades de caràcter personal de l’usuari a les quals tingui accés com a conseqüència de la seva navegació en el lloc web. Respecte de les dades esmentades es podrà exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació en els termes establerts en la llei orgànica mitjançant una comunicació dirigida a:

 

Club Patí Vela Barcelona
G66010117
Moll de Marina s/n, 08003 Barcelona
Telf:   670 43 73 73
info@pativelabarcelona.com